بهترین زمان استفاده از عطر

وبلاگ

بهترین زمان استفاده عطر صبح ها هنگام خروج از منزل میباشد، چرا که باعث تشدید انرژی صبحگاهی میشود. هر رایحه زمان استفاده‌ خودش را دارد.

ماندگاری عطر

وبلاگ

ماندگاری عطرها با توجه به نوع رایحه متفاوت میباشد؛ معمولا عطرهای تند و گرم ماندگاری بیشتر و عطرهای ملایم ماندگاری کمتری دارند